ADWOKAT

Przemysław Korba

Kancelaria prawna

tel: 796 209 109

e-mail: przemyslaw.korba@ltca.pl

Certyfikat IOD nr 05/05/2018/IOD potwierdzający udział w kursie dla Inspektora Ochrony Danych organizowanym przez ODO 24 sp. z o.o.

Wykształcenie:


Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – prawo.

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie – Adwokat.

Doświadczenie:


 • Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując w kancelariach prawnych i podatkowych.
 • Zajmuje się przede wszystkim doradztwem prawnym na rzecz podmiotów prawa handlowego, obejmującym między innymi tworzenie, przekształcanie i rejestrację przedsiębiorców, jak również dotyczącym bieżących przedsięwzięć gospodarczych.
 • Specjalizuje się w sporządzaniu umów handlowych, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, dochodzeniu należności, a także odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.
  Prowadzi kompleksową analizę prawną sytuacji dłużników i wierzycieli, reprezentuje Klientów zarówno przed wszczęciem jak i w trakcie postępowania egzekucyjnego, rekomendując najkorzystniejsze rozwiązania adekwatne do stanu faktycznego sprawy.
 • Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji przed sądami powszechnymi oraz organami administracji. Zajmuje się czynną reprezentacją klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz windykacją należności.
 • Włada biegle językiem niemieckim.

Obszary praktyki:

 • Prawo korporacyjne
 • Prawo gospodarcze i umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Postępowania sądowe
 • Odpowiedzialność karnoskarbowa
 • Prawo pracy

Ostatnie projekty:

 1. Przygotowywanie i opiniowanie: kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz umów o roboty budowlane dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.
 2. Reprezentacja spółek w postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym.
 3. Obsługa prawna dotycząca podziału, łączenia, przekształcania spółek oraz doradztwo w zakresie optymalizacji formy działalności gospodarczej.